Regionen anmäler hot mot ansvariga för vaccineringen

Region Örebro län har mottagit ett hotfullt meddelande via sociala medier. Hotet är nu polisanmält.
Under förra veckan skrevs ett hotfullt meddelande i Region Örebro läns instagram. Hotet riktade sig mot ansvariga för covid-19-vaccineringen. Företrädare för Region Örebro län tog kontakt med polisen med anledning av hotet. En anmälan har skickats till polisen.

– Vi tar hot på allvar och vi har därför polisanmält händelsen. Anmälan ska även ses mot bakgrund av en hårdnande ton på bland annat social medier. Att kunna kritisera Region Örebro läns arbete, hör till de medborgerliga fri och rättigheterna. Men till rättigheterna hör inte rätten att hota, säger Rickard Simonsson, regiondirektör.