10,5 miljoner till länets kulturmiljöer

Riksantikvarieämbetet fördelar 260,7 miljoner kronor i stöd till landets kulturmiljöer. 10,5 miljoner ska fördelas av länsstyrelsen inom Örebro län. Av dessa reserveras drygt 23 miljoner kronor för ändamål som fördelas senare medan merparten, 237 miljoner kronor, alltså nu fördelas till länsstyrelserna.

– Det finns en mångfald av kulturmiljöer som väcker stort engagemang. Därför är vi glada att kunna fördela ekonomiskt stöd till arbetet med att bevara och tillgängliggöra kulturarv. Vi ser även att stödet skapar mervärden genom att det främjar regional utveckling och sysselsättning i hela landet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Den större delen av anslaget fördelas via länsstyrelserna men Riksantikvarieämbetet reserverar 23,6 miljoner kronor för senare fördelning. I denna summa ingår bland annat medel för konservering av arkeologiska föremål, inlösen eller hittelön för fornfynd och för olika typer av intrångsersättningar.

källa/ foto: Riksantikvarieämbetet/ Örebro läns museum/ Michael Lander