Färre elever pluggar på distans – tillbaks i skolan

Många högstadieskolor har återgått till mer närundervisning, det vill säga att elever undervisas i skolans lokaler i stället för på distans. Detsamma gäller för gymnasieskolan. Det är nu vanligast med en jämn fördelning av när- och distansundervisning. Det visar en undersökning som Skolverket har gjort.

– Det är en stor utmaning för skolan att hantera risken för smittspridning. Det verkar nu finnas en bättre balans mellan den hanteringen och de negativa risker som finns av alltför omfattande fjärr- och distansundervisning, till exempel när det gäller elevers lärande och välbefinnande, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

I mitten av januari i år hade två av tre kommuner eller huvudmän för friskolor helt eller delvis övergått till fjärr- eller distansundervisning vid de flesta av sina högstadieskolor. Det är nu en mindre andel, ungefär hälften, som anger det. Bland de kommuner och huvudmän för fristående skolor som bedriver fjärr- eller distansundervisning svarar de flesta att det rör sig om ungefär hälften eller en mindre del av under­visningen. Detta är en tydlig minskning av omfattningen av fjärr- eller distansundervisning i högstadiet jämfört med föregående undersökning då den oftast omfattade all eller nästan all undervisning vid de aktuella skolorna.

Även gymnasieskolorna, som denna gång inkluderades i undersökningen, har i stor utsträckning börjat återgå till mer närunder­visning. Nu anger kommunerna och huvudmännen för friskolor oftast att ungefär hälften av undervisningen i gymnasieskolan sker på distans.
– Smittspridningen ser olika ut i olika delar av landet och vi ser att fjärr- och distansundervisning används mer i flera regioner där smittläget är fortsatt högt, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.