Företagarna: Var femte brottsutsatt företagare överväger att lägga ner på grund av kriminaliteten

“Inbrott. Skadegörelse. Bluffakturor. Bit för bit stjäl de företagarnas framtidstro. Vardagsbrotten som dagligen drabbar Örebro läns företag fortsätter att öka - i skymundan av covid-19-krisen pågår en annan kris som staten och ansvariga myndigheter måste prioritera.  

En majoritet av alla företag med anställda har blivit utsatta för brott under de senaste åren. En dagsfärsk undersökning av företagares utsatthet för brott visar att de senaste årens negativa trend med ökad brottslighet både har fortsatt och förvärrats under coronakrisen – en negativ spiral med allt lägre tilltro och allt större oro. Andelen företagare som upplever otrygghet på grund av låg polisnärvaro har ökat från 41 till 51 procent 2017–2020. 

Var femte brottsutsatt företagare har övervägt att lägga ner sin verksamhet på grund av kriminaliteten, och det är inget annat än förfärande siffror. Samtidigt har andelen företagare som inte polisanmäler brotten ökat från 42 till 65 procent. Mörkertalet av brott som polisen aldrig får se har aldrig varit större. 

Så här kan vi helt enkelt inte ha det. Brottsligheten mot Örebro läns företagare får aldrig normaliseras– det mänskliga lidandet och de ekonomiska konsekvenserna är i slutändan ofta förödande. Politiken måste därför ha en nolltolerans även mot vardagsbrott – företagare måste se att polisen agerar kraftfullt när de anmäler vardagsbrotten. 

Så vad behöver göras? Från statligt håll behöver det säkerställas att utbyggnaden av Polisen leder till fler synliga och närvarande poliser på Örebro läns gator, torg, vägar och andra tänkbara brottsplatser. Trots regeringens ambition om 10 000 fler polisanställda till år 2024 har antalet poliser i yttre tjänst sjunkit sedan 2015. I varje kommun ska det finnas en polisiär trygghetskontakt med god kännedom om det lokala näringslivets förutsättningar.  

Men även kommunerna i Örebro län kan göra mycket för att motverka brotten. En viktig del är att integrera trygghetsfrågorna i näringslivsarbetet, och att företagarfokus i de medborgarlöften som kommunen och Polisen undertecknar varje år. Näringslivet behöver också i involveras mer i planeringen av belysning och kameraövervakning samtidigt som kommunen säkerställer att all form av skadegörelse och klotter skyndsamt åtgärdas. I väntan på fler synliga poliser behöver kommunen vid behov stärka upp med kommunala patrullerande ordningsvakter.   

Det sägs att många bäckar blir en stor å. Det många vardagsbrott leder till vill vi till varje pris undvika”.

Eva Cooper, regionchef, Företagarna Örebro län
Pontus Lindström, expert brott- och trygghetsfrågor, Företagarna

,