Kraftig ökning av andelen laddbara bilar

Vid slutet av 2020 fanns det 2 770 laddbara bilar (elbilar och laddhybrider) i trafik i Örebro län. Antalet har ökat med 87 procent sedan 2019. Den största ökningen av laddbara bilar har Värmlands län med 109 procent. Det visar Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

– Antalet laddbara bilar i trafik har ökat för hela landet med 84 procent jämfört med förra årsskiftet. De står fortfarande för en mindre andel, 3,6 procent, av hela landets personbilsflotta eftersom det stora antalet personbilar gör att det tar tid att förändra strukturen, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

,