Malin på universitetet kan bli Årets Tech-tjej 2021

Malin Pandikow som läser industriell ekonomi vid Örebro universitet kan bli  Årets Tech-tjej 2021. Hon har nominerats tillsammans med nio andra unga kvinnor till Microsofts utmärkelse som delas ut för  19:e året i rad i syfte att lyfta fram kvinnliga förebilder och inspirera unga kvinnor att söka sig till teknikrelaterade utbildningar.

I rapporten Unga kvinnor och IT konstateras att åtta av tio svarande saknar en kvinnlig förebild inom IT. Rapporten visar även att IT-utbildning ofta introducerats för sent och att unga kvinnor generellt har svårt att se sig själva i bilden av en typisk IT-miljö.

Läs mer här:

https://news.microsoft.com/sv-se/2021/02/17/de-kan-bli-arets-tech-tjej-2021/

foto: privat