Regionen träffade statsministern för diskussioner om covid och vaccineringen

Under onsdagsförmiddagen träffade en delegation från Region Örebro län statsminister Stefan Löfven för att prata om covid-19 och om den pågående vaccineringen.
– Att vårt vaccinationsarbete uppmärksammas nationellt är en eloge till alla som är engagerade i vaccineringen, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Som en av tre regioner har representanter för Region Örebro län bjudits in till ett digitalt samtal med Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren. Tanken med samtalet är att regeringen dels ska få en bild av hur vaccineringen fortgår ute i landet, dels ges möjlighet att tacka personalen som hjälper till att vaccinera.

Från Region Örebro län deltog Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare, samt de två frivilliga vaccinatörerna Lisbeth Iversen och Ylva Zelleroth.

– Det är alltid hedersamt att få träffa statsministern och jag är väldigt glad över att Lisbeth och Ylva får ta emot det här erkännandet å hela personalens vägnar. Deras insatser är helt avgörande i vaccinationsarbetet, säger Andreas Svahn.Region

Örebro län har valt att rigga en organisation för vaccinering som bygger på frivilliga krafter där pensionärer och studenter gör viktiga insatser.

– På väldigt kort tid har vi rekryterat väldigt många frivilliga personer till en vaccinationsverksamhet som kan arbeta parallellt med den ordinarie hälso- och sjukvården. Det gör att vi både kan värna den ordinarie verksamheten och minska belastningen på den ordinarie personalen som i många fall har haft en ansträngd tillvaro under det senaste året, säger Andreas Svahn.

Lite längre fram i vår, när Region Örebro län har full tillgång till vaccin och det därmed blir möjligt att vaccinera ett större antal invånare, kan den nuvarande organisationen komma att behöva kompletteras med ordinarie personal för att räcka till.