100 000 kronor extra till Svenska Kammarorkesterns film tillsammans med en kör

Kören Kördelux kommer att kunna slutföra filmprojektet Kördelux möter Svenska Kammarorkestern. Det har Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd bidragit till genom att skjuta till 100 000 kronor i stöd till produktionen.
Kördelux är en kör för personer med funktionsnedsättning och utgör en del av Karlskoga kommuns verksamhet. Tillsammans med Svenska Kammarorkestern skulle Karlskogakören ha genomfört, och filmatiserat, en konsert under fjolåret. Coronapandemin satte stopp för dessa planer och projektet sköts upp till år 2022. Förutom att publiken får vänta lite extra länge på att få se föreställningen medför den framflyttade konserten även att filmprojektet fördyras. De 500 000 kronor som regionala tillväxtnämnden tidigare har beviljat räcker inte längre till.

– Mycket av arbetet är redan gjort och det finns en hel del filmmaterial klart i dag. Men för att få bästa möjliga slutprodukt kommer det att krävas ytterligare filmning, för att knyta ihop historien, och då krävs ett tillskott i kassan. Det tillskottet bedömer vi i nämnden är väl investerade pengar som kommer både körens deltagare och tv-publiken till del, säger Irén Lejegren (S), regionala tillväxtnämndens ordförande.