Atria kan flytta hundratals jobb till Sköllersta

Atria påbörjar ett investeringsprojekt för att omorganisera produktionslinjer och öka produktiviteten vid Atrias svenska anläggningar. Investeringen uppskattas till cirka 30 miljoner euro. Projektet ska i detalj utreda en omstrukturering av produktionslinjer, möjliga omlokaliseringar samt investeringsbehov kopplade till nya produktionslinjer. I projektet kommer Atria utreda möjligheten att flytta produktionen i Malmö till anläggningen i Sköllersta utanför Örebro.  160 jobb inom produktionen i Skåne berörs av den eventuella förändringen.

– Vi påbörjar nu planeringen av projektet med utgångspunkt i förstudierna. Om projektet genomförs kommer investeringen att ge oss betydande konkurrensfördelar genom mer effektiv och miljövänlig produktion och logistik. Första fasen innebär att vi utreder de tillstånd som är kopplade till investeringen och de möjliga effekter som projektet kan få för vår personal, säger Jarmo Lindholm, Executive Vice President på Atria Sweden. 

Efter planeringsfasen ska beslut fattas om investeringen ska genomföras. Om projektet genomförs förväntas det vara klart under 2023. 

källa: Atria