Katja Fall vid Örebro universitet får 450 000 till forskning mot prostatacancer

Varje år delar Prostatacancerförbundet ut medel till svenska forsknings- och utvecklingsprojekt inom prostatacancerområdet. Tack vare generösa bidrag från allmänhet och företag har Prostatacancerförbundets fond, Prostatacancerfonden, utvecklats till att ha betydande möjligheter att stödja projekt som syftar till att förbättra diagnostik och vård inom prostatacancerområdet.

Aldrig tidigare har Prostatacancerfonden delat ut en så hög summa till forskning och utveckling som i år. Hittills under 2021 har fonden redan delat ut 12,4 miljoner kronor, vilket är över 2,3 miljoner kronor mer än vid samma tidpunkt föregående år.

– Under den senaste ansökningsperioden fick vi in 33 ansökningar och kvaliteten på dessa projekt var genomgående mycket god. Det känns fantastiskt roligt att vi har möjlighet att stödja så många intressanta projekt 2021, säger Kjell Brissman, ordförande i forskningsrådet och styrelseordförande.

Katja Fall vid Örebro universitet är en av de 22 som får ta del av stödet:

Katja Fall, Medicinska vetenskaper, Örebro universitet, får 450 000 kronor. Projekt: Prostatacancer, TMPRSS2 och covid-19 – slumpsamband eller öppning för intervention?

källa: Prostatacancerförbundet