Nytt system för p-avgifter införs i år – start 1 mars

Under 2021 införs ett nytt system för parkeringsavgift i Örebro. “Målet är att öka tillgängligheten på platser i centrala delarna för de som behöver ta bilen, men även att motivera fler att gå eller använda andra färdmedel. Systemet införs i två etapper”, skriver kommunen:

  • Den 1 januari, infördes etapp 1 i centrala delarna, så kallad zon 1. För besök under två timmar blev det billigare att parkera än tidigare, 10 kr/timman istället för 15 kr/timman. Den tredje timmen har blivit dyrare, 40 kr /timman istället för 25 kr/timman.
  • Den 1 mars börjar vi införa zon 2 i det nya parkeringssystemet. Här sker två förändringar. Timtaxan höjs till 10 kr/timmen för besökare. Boendeparkeringsavgift införs, där de som har tillstånd kan köpa en månadsbiljett för 420 kr/månaden, enligt beslut av kommunfullmäktige. De nya avgifterna införs successivt område för område i takt med att skyltar med trafikföreskrifter kommer på plats. Följ alltid skyltningen på plats. Ansökan för boendeparkeringstillståndet görs från och med 1 mars på www.orebro.se/parkering Boendeparkeringstillståndet kommer att kunna brukas tillsammans med månadsbiljetten i det område som du är folkbokförd i samt sökt tillstånd för.

– Den förhöjda parkeringsavgiften efter de två timmarna är i linje med arbetet för en attraktiv och hållbar stad, säger Anders Olsson, ordförande för Tekniska nämnden. Att höja taxan blir ett incitament för fler att gå, cykla eller åka kollektivt som är viktigt för en renare miljö men också för att säkra framkomligheten i takt med att vi blir fler och fler örebroare som ska samsas om samma yta.

– Allt införs successivt och vi räknar med att omprogrammering av parkeringsautomater och nya parkeringsskyltar i hela zon 2 är på plats tills 1 juni, säger Peter Grönlund, enhetschef på Tekniska förvaltningen.

Vidare har Tekniska förvaltningen fått i uppdrag att utreda en tredje avgiftszon utanför de två första.

källa/ foto: Örebro kommun