Så många fler örebroare har vi blivit sedan 2019

I dag publicerar SCB färska befolkningssiffror för 2020 för kommuner runt om i landet. Bilden är tydlig: befolkningen växer på många håll. Även i Örebro kommun har folkmängden ökat. I Örebro kommun bor numera 156 381 personer. Det är en ökning med 685 personer, motsvarande 0,4 procent, jämfört med år 2019.

– Det som gör att folkmängden i Örebro kommun ökar jämfört med året före är framför allt antalet födda. Kommunen registrerar 529 fler födda än döda . Även inflyttningen bidrar till ökad befolkning, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.

I hela Örebro län ökar befolkningen med minst 0,2 procent i sex av tolv kommuner jämfört med året före. Den största ökningen står Lekebergs kommun för (2,9 procent), medan folkmängden i Ljusnarsbergs kommun minskade mest (2 procent).

källa: SCB/arkivbild