En svag ökning av smittspridningen

Region Örebro län ser nu en svag ökning av smittspridningen. Av totalt knappt 7 000 analyserade prover förra veckan var antalet positiva fall 450. Det kan jämföras med 390 fall veckan innan.

– Hur vi beter oss nu är avgöranden för hur smittspridningen utvecklar sig framöver. Det är mycket viktigt att undvika sociala kontakter utanför den mindre kretsen, att undvika platser med trängsel, att stanna hemma vid symtom och att provta sig, säger Johanna Furberg, biträdande smittskyddsläkare.

Regionen ser även en ökning av andelen smittade av den brittiska virusvarianten, även om siffrorna från vecka 7 än så länge är preliminära. 18 prover av 85, det vill säga 21 procent, var positiva för den brittiska mutanten i den typnings-PCR som görs. Det betyder att Örebro län, från att ha legat på en lägre nivå, nu ligger på ungefär samma nivå som många andra regioner.

– Den brittiska varianten anses vara mer spridningsbenägen än tidigare varianter. Det är därför av största vikt att följa de rekommendationer som finns, säger Johanna Furberg.