Få utanför de prioriterade grupperna har fått vaccinspruta

“Nu är den genomgång klar där Region Örebro län har granskat hur de överblivna doserna vid inledningen av vaccineringen har använts. Genomgången visar att ett mindre antal doser, några tiotal, givits till personer utanför bestämd prioriteringsordning. Anledningen till det har varit ambitionen att varje dos ska tas tillvara, samtidigt som det inledningsvis saknades rutiner för hur dessa överblivna doser med kort hållbarhet snabbt skulle kunna ges till personer inom prioriteringsordningen. Sedan dess har rutiner tagits fram för detta”, skriver Region Örebro län i en information.
– Inledningsvis visste vi inte att vi skulle kunna få ut extra doser, så vi hade inte rutiner på plats för att hantera detta, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län.

– Vaccineringspersonalen har då gjort sitt allra bästa och följt styrgruppens riktlinje om att alla doser ska användas. Ingen droppe vaccin ska förfaras. I detta skede vaccinerade man fler vård-och omsorgspersonal samt personal på sjukhusen. Man har också ringt in äldre personer som har funnits i närheten och som har kunnat komma till vaccineringen med mycket kort varsel. I enstaka fall har man inte lyckats, och då har man under tidspress, med ett vaccin med mycket kort hållbarhet, gett vaccin till andra personer. Alternativet hade varit att kassera doserna.