Lärarförbundet: “Lägre lön till lärare jämfört med andra akademiker”

“Lärarlönerna har stigit de senaste åren, men ligger fortfarande efter andra akademikerlöner. Även i Örebro län tjänar en typisk lärare mindre än personer med motsvarande utbildning. Det visar unik statistik som Lärarförbundet tagit fram från SCB. Det råder en skriande brist på behöriga lärare. Trots det är lönegapet mellan lärare och andra akademiker fortfarande kännbart. I Örebro län tjänar en gymnasielärare med minst tre års eftergymnasial utbildning i genomsnitt 37 600 kronor i månaden. Grundskollärare tjänar 35 100 kronor. Genomsnittet för alla akademiker i Örebro län är 38 300 kronor. Det innebär att gymnasielärarnas och grundskollärarnas löner ligger två respektive åtta procent lägre än snittet”, skriver Lärarförbundet i en debattartikel.

– Utbildning, komplexitet och ansvar måste löna sig även för lärare. Det är ett problem för hela samhället att lärarnas löner släpar efter, för det gör det omöjligt att komma tillrätta med lärarbristen. För att behålla de lärare vi har och locka nya till yrket måste lärarlönerna bli mer konkurrenskraftiga, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

källa: Lärarförbundet

,