Nu söker Örebro en informationsförsörjningsdirektör

Nu söker Örebro kommun en informationsförsörjningsdirektör. “I samband med en pågående organisationsöversyn i Örebro kommun förändras och utvecklas roller och ansvarsområden. Tjänsten som Informationsförsörjningsdirektör är en vidareutveckling av avdelningen Kansli och demokratistöd, med ett tydligare ansvar för informationsförsörjningsfrågorna”, skriver kommunen i annonsen för tjänsten och fortsätter:

“Som Informationsförsörjningsdirektör kommer du ha ett ansvar för Örebro kommuns samlade hantering av analog såväl som digital information. I uppdraget ingår även att ansvara för ett traditionellt stöd till förtroendevalda, nämnder och styrelser via nämndsekretariat, registratur och arkivhantering”.