Enkätsvar: Stort förtroende för länets hälso- och sjukvård

“Nio av tio länsbor upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och sju av tio har ett mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården. Det visar den årligt återkommande nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern”, rapporterar Region Örebro län.
– Det är ett väldigt speciellt och tufft år vi har bakom oss, då sjukvården har behövt ställa om och prioritera hårt bland uppgifterna. Att våra patienter och övriga länsinvånare fortfarande känner stor tilltro till den hälso- och sjukvård vi erbjuder och litar på vår organisation är goda nyheter som stärker oss i arbetet framåt, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

källa: Region Örebro län