Ridlärare kan utsättas för hälsofara på grund av damm

 

Ridning är en av Sveriges största sporter sett till antalet utövare. Ann-Christine Mannerling vid Arbets- och miljömedicin i Örebro har gjort mätningar av luftkvaliteten vid fyra ridhus och tre ridbanor i Örebro län.

– Resultaten visar att kvartshalten i dammet är under Arbetsmiljöverkets nivågränsvärde, men om en ridinstruktör arbetar flera timmar på ridbanan kan det ändå innebära höga halter. På vissa anläggningar kan ridinstruktörer komma upp i sådana halter att de uppfyller kriterierna för lagstadgade medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning, säger Ann-Christine Mannerling.

Under en ridlektion på 50 minuter mättes de damm- och kvartspartiklar som når längst ner i luftvägarna, det som kallas den respirabla fraktionen. Mätningen utformades för att efterlikna det som en ridinstruktör utsätts för. Dessutom analyserades kvartshalten i ridhusunderlaget.

– Att vistas i ridhus och på ridbanor ses ofta som en hobby eller en sport, men för ridinstruktörer är det arbetsmiljön det handlar om. Vi har sett att kunskapsnivån hos anställda inom hästnäringen skulle behöva förbättras. I dag saknas ofta kunskap om hälsoaspekten kring damm och kvarts, säger Ann-Christine Mannerling.

källa/ foto: Region Örebro län

,