Snart börjar gatuarbeten vid Kulturkvarteret – genomförs i fyra etapper

I mars börjar Örebro kommun bygga klart gatorna vid Kulturkvarteret, samt förbereda för snabbussar. Arbetet beräknas var klart vintern 2021/2022.

Gatorna och å-stråket vid Kulturkvarteret kommer att byggas klart i fyra etapper under 2021. Örebro kommun passar även på att förbereda för snabbussar. Entreprenör för gatuarbetet är Brogrund. Gatuarbetena startar i mars och beräknas vara färdiga vintern 2021/2022. Entreprenör för å-stråket upphandlas senare under året.

Mer information om snabbussarna finns på orebro.se/snabbussar

Aktuell information om busstrafiken finns på Länstrafikens webb.

Etapp 1
Fabriksgatan kan stängas av för allmän trafik. Undantag för räddningsfordon och varutransporter. Gående och cyklister kommer att kunna passera.

Etapp 2
Nygatan kan komma att ha begränsad framkomlighet för fordonstrafik, men in och utfarter kommer att vara tillgängliga. Gående kommer att kunna passera.

Etapp 3
Fabriksgatan, norr om korsning med Nygatan, kan stängas av för allmän trafik. Undantag för räddningsfordon och varutransporter. Gående och cyklister kommer att kunna passera.

Fabriksgatan, söder om korsning med Nygatan, kan vara delvis avstängd för allmän trafik. Gatan kan komma att vara enkelriktad med tillåten körriktning söderut mot Rudbecksgatan. Gående och cyklister kommer att kunna passera.

Etapp 4
Å-stråket längs Svartån bakom Kulturkvarteret byggs klart. Entreprenör för å-stråket upphandlas senare under året.

Kulturkvarteret
Kulturkvarteret ska bli en gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten för alla – men med ett särskilt fokus på barn och unga. Här kommer bland annat Stadsbiblioteket och Kulturskolan att flytta in.

källa/ foto: Örebro kommun

,