Delar av civilförsvaret ska styras från Örebro

Regeringens utredare Barbro Holmberg föreslår att samordningen av civilförsvaret i stora delar av Mellansverige placeras i Örebro, uppger Socialdemokraterna i Örebro.

“Civilkansliet ska ha ett geografiskt områdesansvar för det civila försvaret vad gäller planering och koordinering vid kris i fredstid samt i samband med höjd beredskap och krig”, enligt (S).

– Satsning på ett robust och tryggt samhälle med samordning i Örebro är självklart något vi ska välkomna. Framgången bottnar dels i Örebros attraktivitet, här kan olika verksamheter få bra förutsättningar. Men det är också så att Länsstyrelsen, regionen och kommunen har jobbat gemensamt med att argumentera för Örebros sak i den här frågan, säger kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg (S).

Ett tiotal tjänster kommer att skapas i Örebro. En stor del av verksamheten kommer innebära samordning med Försvarsmakten samt att ge planeringsförutsättningar till övriga länsstyrelser i området samt till regioner. Riksdagen fattar det slutgiltiga beslutet om det civila försvarets regionala indelning.

källa: Socialdemokraterna Örebro

Läs mer här:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/utredning-om-det-civila-forsvaret-overlamnad/

,