Viktigt att de över 80 år får tillgång till vaccin – yngre försöker boka tider

Inför vecka nio har Region Örebro län fått 4 200 doser vaccin. Doserna fördelas mellan regionens vaccinationsmottagningar och kommunerna och ges till de grupper som är prioriterade nu. Leveranserna med vaccin är fortfarande osäkra och regionen får mindre vaccin är planerat. Det är viktigt att de som är över 80 år får tillgång till vaccin först och att inte yngre försöker boka tid.
– Vi får fortsatt betydligt mindre vaccin än vad vi hoppats och räknat med, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län.

De osäkra leveranserna gör det svårt att planera och gör också att det tar längre tid än vi hoppats att vaccinera de omkring 16 000 personer i länet som är över 80 år och som ska få vaccin nu.

Tillgången till vaccin kommer att bli bättre, men det förväntas dröja några veckor till. Många upplever en frustration över att det är svårt att boka tid via regionens system. Att tiderna snabbt tar slut beror på att det finns så få doser. De som är i de utpekade grupperna och som vill ha vaccin kommer att få det inom de närmaste fyra till sex veckorna om leveranserna kommer enligt plan.

– Nu är det jätteviktigt att de åldersgränser vi satt upp följs och att inte de som är yngre försöker boka tid för vaccination! Vi kommer inte att börja med nästa grupp förrän vi ser att merparten av dem som är över 80 år är vaccinerade. Det går att avvakta lite med att försöka boka tid även för dem som är över 80 år, blir det tider kvar kommer vi att meddela det i våra kanaler och i lokalmedia, säger Erik Fredholm.

På grund av att många valt att boka tider trots att de inte ingår i de prioriterade grupper som nu vaccineras har möjligheten att boka via e-tjänsterna för de som är 64 och äldre begränsats till gruppen 80 år eller äldre. De som befinner sig i åldersspannet 64-79 år och som är prioriterade för vaccination är hänvisade till telefonbokningen den kommande veckan. Det här gäller till exempel de som har hemtjänst och deras närstående, som ska boka tid själva. Telefonbokningen öppnar på måndag klockan 7:30.