Fortsatt ökning av covid-smitta

Antalet positiva fall av covid-19 fortsätter att öka i länet, uppger Region Örebro län. – Vi har sedan några veckor tillbaka i vårt län en tydlig trend med en ökning av antalet nya fall av covid-19 varje vecka. Under vecka 8 såg vi mer än hundra fall fler än veckan innan. Vi ser en ökning i alla åldersgrupper förutom om de äldsta som är över 70, där vi sannolikt börjar sen effekt av vaccinationerna, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Den smittökning som har inträffat beror framför allt på en smittökning som skett innan sportlovet.- Det som nu krävs är för att få ner smittspridningen och en tredje våg är att alla tar krafttag och följer de restriktioner som gäller.