Här är några kommentarer om civilförsvarets satsning på Örebro

På måndagen kom beskedet att delar av civilförsvaret ska drivas från Örebro. Det var regeringens utredare Barbro Holmberg som föreslog att samordningen av civilförsvaret i stora delar av Mellansverige placeras i Örebro.

Här är några kommentarer till beslutet:

Landshövding Maria Larsson:
– Det är glädjande att utredaren dragit samma slutsats som vi – nämligen att Örebro har bäst förutsättningar att samordna de civila försvarsåtgärderna inom vårt civilområde. Här låg också tidigare det civilbefälhavarkansli som fanns när hotbilden under kalla kriget var påtaglig. Örebro är den klart mest centrala mötesplatsen för Mellersta civilområdet ur flera hänseenden.

Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn:
– Vi är mycket nöjda med utredningens förslag och de är helt rätt ute. Vi har Sveriges bästa universitetssjukhus, ett optimalt geografiskt läge, en av Sveriges största fraktflygplatser, ett flertal centrallager och en väl fungerande logistiksektor. Dessutom kan vi tillgodose en stabil och trygg elförsörjning.

Kommunstyrelsens ordförande i Örebro, Kenneth Handberg:
– Utredningen har kommit med ett mycket välkommet förslag. I Örebro byggs en ny larm- och ledningscentral som kommer att bidra till att öka samverkan vid krissituationer och kunna hantera räddningsarbetet bättre. Örebro är dessutom huvudort för polisregion Bergslagen.  En god samverkan med regioner och kommuner är centralt för uppbyggnaden av det civila försvaret, säger ordförande i kommunstyrelsen i Örebro.

Rektor på Örebro universitet, Johan Schnürer:
– Örebro universitet har goda möjligheter att kompetensförsörja en civilområdesorganisation. Vi står starka inom medicin och vårdvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, teknik, och inte minst AI. Vårt nya forskningscenter för hållbar logistik och vårt Centrum för kriskommunikation blir viktiga tillgångar.

,