Konst i cykelbanan på Rudbecksgatan ska locka fler ta hojen

I sommar kommer cyklister att bjudas på nyskapad konst på Rudbecksgatan i centrala Örebro. På två utvalda platser längs cykelstråket mellan centrum och universitetet kommer stora markmålningar att växa fram i cykelbanan.

– Vi vill få fler att upptäcka fördelarna med att cykla, som till exempel att det sparar tid. Konsten, tillsammans med aktiviteten som vi planerar, är ett sätt att locka fler att cykla längs den här sträckan, säger Linnéa Lorinius, trafikplanerare på Örebro kommun och delprojektledare inom EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.

– För oss är det viktigt att medverka i projektet Rena Resan eftersom vi ofta arbetar med konstnärer som lyfter teman kring klimatfrågan. Vi ser konsten som en självklar katalysator i det framtida hållbarhetsarbetet. Open Art arbetar med att skapa ett levande och kreativt stadsrum med konsten som verktyg. Att få lyfta in konsten i ett sammanhang där hållbart resande utforskas kommer att bli väldigt spännande, säger Sofia Gustafsson, projektledare på Open Art.

Projektet får stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden, samt från Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst. I Örebro län delfinansieras projektet även av Örebro kommun, länsstyrelsen i Örebro län, Örebro universitet, Karlskoga kommun och Kumla kommun.