Länets samtliga särskilda boenden fria från smitta

Just nu är länets samtliga särskilda boenden för äldre fria från covid-19-smitta.

– Kommunerna har arbetat fantastiskt bra med att vaccinera de äldre och nu ser vi en effekt av detta i form av smittfria boenden, säger Ingmar Ångman, områdeschef för Region Örebro läns Välfärd och folkhälsa.

När det gäller vaccinering av äldre på de särskilda boenden som finns i Örebro län har Region Örebro län haft ett tätt samarbete med länets kommuner. Tillsammans har Region Örebro län och kommunerna kontinuerligt följt pandemins utveckling och utifrån detta samordnat riktlinjer och insatser kopplat till vård och omsorg av de äldre.