Nu släpper kommunen 22 villatomter i Marieberg

Under vecka 9 släpper Örebro kommun nya tomter i centrala Marieberg. Totalt är det 22 tomter placerade öster om Travbanevägen. Tomterna är mellan 500 och 1 000 kvadratmeter stora. 

-Det är positivt att Örebro växer och fler människor väljer att leva och bo i vår kommun. Vi klarar utmaningen med att möta efterfrågan på nya bostäder och att bygga flerbostadshus är en förutsättning för det, men det är glädjande att också kunna erbjuda fler villa- och småhustomter i områden som är väl lämpade för det, vi vet att det finns stor efterfrågan, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad.

 – Marieberg är en del av Örebro som är väldigt populär och därför känns de roligt att kunna erbjuda tomter just där, säger Linda Larsson, vice ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.  
Örebro kommun kommer 2021 att erbjuda nästan dubbelt så många tomter som året innan. Förvaltningen har även ett uppdrag om att arbeta med detaljplaner som innehåller fler småhusbebyggelse vilket i framtiden innebär fler kommunala tomter och privata exploatörer. 

 – Det är roligt och viktigt att vi kan erbjuda flera tomter för småhus eller villor. Vi vet sedan tidigare att ungefär 7 av 10 svenskar säger sig vilja bo i ett eget småhus och bland dem som är inne i barnaåren är andelen ännu högre, säger David Gelinder (KD) presidieledamot i Samhällsbyggnadsnämnden.  

källa: Örebro kommun  

,