Rekordmånga fick studiemedel från CSN

Aldrig tidigare har CSN hjälpt så många studerande som under förra året. Under 2020 fick 559 300 personer studiemedel, 56 400 fler än 2019. Antalet studerande ökade inom alla utbildningsnivåer, visar CSN:s årsredovisning.
Totalt fick 394 000 studerande studiemedel på eftergymnasial nivå under 2020, 40 000 fler än 2019. Totalt fick 147 000 studerande studiemedel på gymnasial nivå, 21 000 fler än året innan. Totalt fick 32 000 studerande studiemedel på grundskolenivån, 3 000 fler 2019.

CSN betalade ut 37,5 miljarder kronor i studiemedel under 2020, en ökning med fem miljarder kronor jämfört med 2019.

– Däremot minskar antalet som studerar i utlandet kraftigt eftersom situationen varit så osäker. Antalet studerande gick ner från 29 000 under 2019 till 23 000 under 2020, säger Björn Hammarstedt, controller vid CSN.