Så mycket tog örebroarna ut ur Bankomater

Invånarna i Örebro län tog ut 880 miljoner kronor i Bankomats kontantautomater under andra halvåret 2020. I genomsnitt tog varje invånare i Örebro län ut 480 kronor i månaden, vilket är en minskning med 20 procent jämfört med motsvarande period 2019.

– Den stora minskningen av kontantuttag förklaras delvis av coronakrisen. Många har varit hemma mer, konsumerat mindre och förändrat sina betalningsvanor, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Utvecklingen i Örebro län följer riket i stort, där uttagen av kontanter minskade från 42 miljarder kronor under andra halvåret 2019 till 34 miljarder kronor andra halvåret 2020. Tidigare statistik från Kontantbarometern visar att uttagen i Sverige sett över tid har minskat med ungefär 10 procent per år.

– Även om efterfrågan på kontanter nu minskar snabbt finns fortfarande ett stort samhällsbehov av en fungerande kontanthantering. Kontanter är viktiga både för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap, säger Johan Nilsson.

I december tillsatte regeringen utredningen Statens roll på betalningsmarknaden under ledning av Anna Kinberg Batra. I utredningsdirektivet konstateras att digitaliseringen leder till stora förändringar av hur vi betalar och att allt färre använder kontanter. Mot den bakgrunden ska Anna Kinberg Batra ta ställning till statens respektive näringslivets framtida roll på betalningsmarknaden.

– Vad som nu krävs är en rad statliga insatser för att kontanthanteringen ska fortsätta att fungera. Det borde vara självklart att ansvaret för en samhällsviktig infrastruktur ska ligga på staten och inte på marknadsaktörer, säger Johan Nilsson.

,