6 800 doser vaccin till länet den här veckan

Inför vecka tio har Region Örebro län fått 6 800 doser vaccin. Doserna fördelas mellan regionens vaccinationsmottagningar och kommunerna och ges till de grupper som är prioriterade. Att alla typer av vaccin nu kan ges till alla åldersgrupper gör att äldre kan få vaccin snabbare.
– Att alla typer av vaccin nu är godkända för alla åldersgrupper gör att vi nu kan ge fler doser till de äldre som behöver dem mest. Det underlättar också planeringen, även om leveranserna fortfarande är mindre än vi skulle önska, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län.