Falska samtal från personer som utger sig för att ringa från 1177 – många utsatta för bedrägeriförsök

Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök där de har blivit uppringda av personer som uppgett att de kommer från sjukvården eller 1177 Vårdguiden. Det är viktigt att aldrig lämna ut sina bankuppgifter eller e-legitimation, som exempelvis bank-id.
Runt om i landet har regionerna startat vaccineringen mot covid-19. Alla i Sverige som är 18 år och äldre har fått eller kommer att erbjudas vaccin. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att de som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccin först. Den tydligaste riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är hög ålder och det är med den utgångspunkten som Folkhälsomyndigheten rekommenderat regioner och kommuner att prioritera vaccinering i olika faser.

Exakt hur processen för vaccinering ser ut, hur personer blir kallade och i vilka faser som regionerna just nu är i, varierar. Därför är det viktigt att ta reda på hur det ser ut i respektive region.

I samband med att vaccineringen har påbörjats har även bedragare sett möjligheter. Enligt Polisen har antalet anmälningar av vaccinationsbedrägerier ökat med 60 procent under februari jämfört med januari. Ungefär 95 procent av de som utsatts hittills är 65 år eller äldre.

Tillvägagångssätten som bedragarna använder varierar. I många fall har en person ringt upp och sagt att de representerar sjukvården. De kan uppge att de kommer från vårdcentralen, Folkhälsomyndigheten, 1177 eller hemsjukvården. I vissa fall har de till och med gjort hembesök. De vill ofta att offren ska bekräfta sin identitet genom att använda sin bankdosa eller bank-id. I en del fall har de skickat sms där personer uppmanats att via en länk gå till en webbplats för att där logga in med bank-id.

– Gemensamt för regionerna är att de aldrig ringer upp en enskild person och begär att de ska identifiera sig med bank-id. Om man i ett telefonsamtal blir uppmanad att använda en e-legitimation för identifiering ska man lägga på luren och kontakta polisen, säger Sofie Zetterström, affärsområdeschef för 1177 på Inera.