Partnerskap Brickebacken är årets vinnare av Örebro kommuns jämställdhetspris

2020 års vinnare av Örebro kommuns jämställdhetspris är Partnerskap Brickebacken och deras arbete med projektet ”Borta bra men hemma bäst?”. Arbetet i projektet blir nu även en permanent del av Partnerskap Brickebackens arbete.

– Engagemanget och kontinuiteten i Partnerskap Örebros arbete i Brickebacken är ett föredömligt exempel i arbetet med att skapa likvärdiga villkor för kvinnor och män samt till utvecklingen mot ett jämställt Örebro. Partnerskap Brickebackens arbete är väl värt att uppmärksamma och sprida för att inspirera andra kommunala verksamheter, berättar Murad Artin (V), ordförande för kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation.

I projektet har deltagarna studerat körkortsteori, lärt sig cykla och skriva CV, tränat, deltagit i språkcaféer och mycket annat. Från start vände sig projektet till kvinnor, men i början av 2020 breddades det och vände sig till alla. Precis som mycket annat flyttades verksamheten i projektet utomhus under 2020 för att kunna fortsätta trots rådande pandemi och dess restriktioner.

– Projektets syfte har varit att stärka långtidsföräldralediga kvinnor, både fysiskt, psykiskt och socialt. Medel från Länsstyrelsen Örebro län möjliggjorde starten av det arbetet. Projektets arbete har sen utvecklats och permanentats med hjälp av egen finansiering. Med medel från Delmos som kom till under 2020 möjliggjordes även att vi parallellt kunnat arbeta med män på samma sätt. Detta har bidragit till att öka förutsättningarna för ett mer verkningsfullt jämställdhetsarbete där alla blir vinnare, berättar Maria Lindborg, platschef i Partnerskap Örebro, Brickebacken.

Prisutdelningen blev digital i och med rådande restriktioner på grund av pandemin. Vid den digitala prisutdelningen fick vinnarna ta emot en check på 10 000 kr att använda i det fortsatta jämställdhetsarbetet samt blommor och ett diplom.

Utomhusaktiviteter och hållbarhet
Hållbarhet och miljö har stått på agendan och deltagare har fått sy sin egen tygkasse som ett led i att minska mängden plastpåsar. En grupp kvinnor har även drivit odlingslotter för att både arbeta med hållbar utveckling och att skapa en möjlighet till att påverka vad man äter. Projektet har blivit en mötesplats för kvinnor med olika kulturella bakgrunder och erfarenheter där det är möjligt att ifrågasätta och diskutera normer och förväntningar kring familjeliv, könsroller och livsvillkor.

– Genom uthållighet, kreativitet och gediget arbete har Partnerskap Brickebacken gjort det möjligt för kvinnor som stått långt från arbetsmarknaden att växa, utveckla nya färdigheter och ta aktiv del i lokalsamhället, säger Murad Artin.

– För att vi ska lyckas behöver arbetet göras tillsammans med både samverkansparter och med människorna som bor och lever i området. Som kommunala representanter blir det därför viktigt att vi finns på plats och att vi är tillgängliga. Att bygga relation och tillit är nyckeln till att lyckas nå ut med det som vi kan erbjuda. Att lotsa och länka, att stödja och samverka, med fokus på att ge människor resurser, kraft och mod som bidrar till ett hälsosamt liv där de själva har kommandot, avslutar Maria Lindborg.

Motiveringen i sin helhet

Genom uthållighet, kreativitet och gediget arbete har Partnerskap Brickebacken gjort det möjligt för kvinnor som stått långt från arbetsmarknaden att växa, utveckla nya färdigheter och ta aktiv del i lokalsamhället. Engagemanget och kontinuiteten i Partnerskap Örebros arbete i Brickebacken är ett föredömligt exempel i arbetet med att skapa likvärdiga villkor för kvinnor och män samt till utvecklingen mot ett jämställt Örebro.

Koloniområdet i Brickebacken dominerades tidigare av män, men genom projektet Borta bra men hemma bäst har kvinnorna tagit över driften. Detta har skapat en miljö där alla är välkomna och begränsande uppfattningar om kön utmanas. Projektet har blivit en mötesplats för kvinnor med olika kulturella bakgrunder och erfarenheter där det är möjligt att ifrågasätta och diskutera normer och förväntningar kring familjeliv, könsroller och livsvillkor.

Partnerskap Brickebackens arbete är väl värt att uppmärksamma och sprida för att inspirera andra kommunala verksamheter. Jämställdhetsdelegationen ser fram emot att följa och höra mer om utvecklingen i Brickebacken.

källa: Örebro kommun