6 400 doser vaccin nästa vecka – många försöker boka tid utan att vara prioriterad

Under vecka elva vaccinerar Region Örebro län med 6 400 doser vaccin. Vaccinet fördelas både på första och andra dosen och ges genom regionens vaccinationsmottagningar och kommunerna. Vaccinet ges till personer som är över 80 år eller i några särskilt prioriterade grupper. Andra ska inte försöka boka tid, klargör Region Örebro län.

– Vi får tyvärr ägna en del tid åt att avboka personer som egentligen inte ska ha vaccin nu. Att fel grupper ringer gör också att det blir svårare för dem som faktiskt ska få tid att komma fram på telefon, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län.

Att alla vaccin ges till alla åldrar gör det möjligt att vaccinera de äldsta i en snabbare takt, men Region Örebro län får fortfarande mindre vaccin än planerat. De små leveranserna har gjort att tidsplanen för när nästa fas kan inledas har fått flyttas fram en månad.

– Vi vill ha mer vaccin och har också blivit utlovade tre, fyra gånger så mycket som vi fått. Tyvärr blir det en fortsatt väntan för många även om leveranserna ökar framöver, säger Erik Fredholm.

De som kan boka tid för vaccination under vecka 11 är:
Du som är 80 år och äldre.
Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.
Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
Du som arbetar på särskilda boenden, i hemsjukvård eller i hemtjänst.
Du som arbetar med personer som är 18 år eller äldre och  har insatser enligt LSS samt du som arbetar som personlig assistent till personer som är 18 år eller äldre.