SJ säger upp avtal med Mälardalstrafik – ska inte påverka Örebro

Som en konsekvens av uteblivna biljettintäkter närmar sig SJs förlust för den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen en halv miljard kronor. SJ har inte erhållit någon extra kompensation för att upprätthålla trafiken under pandemin.

“Efter misslyckade försök att under ett års tid få omförhandla villkoren i avtalet för den upphandlade trafiken i Mälardalen, tvingades SJ i dag att säga upp avtalet i förtid. Det betyder att SJ slutar köra trafiken enligt nuvarande avtal i september”.

SJ bedriver trafiken på uppdrag av Mälardalstrafik. Avtalet innebär att operatören ansvarar för både biljettintäkter och kostnader. Det är utformat så att eventuella överintäkter delas mellan operatör och beställare, men förluster bärs av operatören enbart. Avtalet ger dock SJ rätt att påkalla omförhandling om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras. Detta hänvisade SJ till redan i mars 2020, då effekterna av coronapandemin snabbt blev märkbara, och omförhandling begärdes.

– SJ skulle gärna fortsätta bedriva trafiken, men tyvärr upplever vi att vi inte har fått någon respons, det har inte funnits något intresse från beställarens sida att omförhandla avtalet. SJ skulle ha behövt någon form av ekonomisk garanti från Mälardalstrafik för att fortsätta den samhällsinsats som SJ utfört. Vi har försökt hålla ut och hoppas på antingen en öppning i diskussionerna, eller en avmattning i pandemin. Nu ser vi inga tecken på att Mälardalstrafik är beredda att dela den ekonomiska bördan som pandemin orsakat och mitt ansvar som vd i ett bolag som uteslutande lever på intäkter från våra kunder är att agera för att stoppa vårt finansiella blodflöde, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Mälardalstrafik är ett bolag som är samägt av sex regioner i Mälardalen. Mälardalstrafiks ägare har krävt och mottagit miljardbelopp från staten för att kompensera för uteblivna intäkter på grund av pandemin, pengar som dock inte till någon del har förmedlats till SJ.

Beslutet påverkar inte linjerna Stockholm-Västerås-Örebro-Göteborg, Stockholm-Uppsala och Linköping-Stockholm-Gävle. 

SJ är ett av staten helägt aktiebolag med uppdrag att bedriva lönsam persontrafik på järnväg.

källa: SJ

Kommentarer från Mälardalstrafik:

Sedan förhandlingar inleddes den 18 februari har Mälardalstrafik arbetat för att få till en stånd en process för den fortsatta dialogen. Mälardalstrafiks styrelse reagerar starkt på beskedet om uppsägning, detta i ett läge där det fortgår förhandlingar.
Kristoffer Tamsons (m), styrelseordförande Mälardalstrafik, trafikregionråd Region Stockholm– Att statens eget järnvägsbolag agerar på detta sätt, under en pågående pandemi samtidigt som företrädare för regeringen uttalat krav på att samhällsviktig trafik inte ska dras ned, väcker många frågor. 

Monica Johansson (s), vice ordförande Mälardalstrafik, regionstyrelsens ordförande Region Sörmland– Förhandlingar inleddes nyligen och pågår fortfarande, och vi upplever det som märkligt att SJ redan uppfattar dem som avslutade.

Johan Örjes (c), ledamot Mälardalstrafik, regionråd Region Uppsala– Det rimliga är givetvis att SJ i likhet med oss regioner tar ansvar för att upprätthålla trafiken under pågående pandemi tillsammans med sina ägare.

Julie Tran (c ), ledamot Mälardalstrafik, regionråd Region Östergötland– SJs argumentation håller inte ihop. Staten har uppmanat till att upprätthålla kollektivtrafiken, samtidigt som det statligt ägda SJ nu säger upp avtalet för tågtrafiken i Mälardalen i förtid.

Tommy Levinson (s), ledamot Mälardalstrafik, regionråd Region Västmanland– Resenärerna kan vara lugna. Tågtrafiken kommer inte sluta gå.

Nina Höijer (s), ledamot Mälardalstrafik, regionråd Region Örebro län– Vi står fast vid att förhandling med SJ fortgår och kommer att vara konstruktiva i den fortsatta processen.

,