Här växer den nya Svampen upp mot skyn

Bygget av Örebros nya vattenreservoar Lyra har pågått i ett år. Nu är gjutningen av den enorma vattencisternen igång och väggarna börjar växa på höjden.

“Allt fler vill leva och bo i Örebro, samtidigt behöver vårt kära vattentorn Svampen gå i pension. Som en del i att trygga den växande stadens framtida vattenförsörjning bygger Örebro kommun nu en ny större vattenreservoar på en höjd i Adolfsberg, i Södra Örebro. Vattenreservoaren, som har namnet Lyra, planeras stå färdig hösten 2022. På uppdrag av Örebro kommun är det NCC som bygger den nya vattenreservoaren”, skriver kommunen i en information.

– Det är ganska precis ett år sedan vi startade bygget, så det är härligt att vi nu kommit till gjutningen av själva vattencisternen och får se väggarna börja växa fram. Över 500 betongbilar kommer det att bli innan vi är klara! säger Stefan Sjögren, enhetschef Vattenverket.

Väggarna gjuts i tre etapper på höjden. Första varvet beräknas vara klart till påsk. När cisternen är klar kommer den att vara 18 meter hög, med ytterfasaden hela 35 meter på högsta punkten, och rymma 15 000 kubikmeter vatten.

– Den kommer att synas på långt håll, och bli lite av ett nytt landmärke här i Örebro. Men så är den ju också dimensionerad för att klara vattenförsörjningen för vår växande stad för lång tid framöver, säger Jenny Johrin, chef för Vatten och avlopp.

källa/ foto: Örebro kommun/ NCC

,