Fortsatt hög smittspridning – gör en paus med Astra Zenecas vaccin

Smittspridningen i Örebro län är fortsatt hög. Under vecka 10 konstaterades 700 nya fall, flest i åldersgruppen 20-49 år. “Som tidigare ser vi störst smittspridning inom hushållet, andra nära kontakter och på arbetsplatser”, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten meddelade på tisdagsmorgonen att man pausar användningen av Astra Zenecas vaccin i Sverige. Pausen är en försiktighetsåtgärd i väntan på Europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, utredning om misstänkta biverkningar av vaccinet.
Detta besked kommer att påverka Region Örebro län på samma sätt som övriga län, det vill säga det blir en justering av tidsplanen för vaccinationer, inte bara för aktuell åldersgrupp utan det blir även en förskjutning på sikt.

källa: Region Örebro län