Personal hotade när de sagt till kunder som handlar i grupp

Länsstyrelsen i bland annat Örebro har identifierat att det finns en arbetsmiljö- och säkerhetsaspekt att ta hänsyn till då butikspersonal upplever att det blivit en hotfull stämning när de med hänvisning till pandemilagen tillrättavisat besökare och kunder.

“Verksamhetsutövare har under gångna vecka lyft till länsstyrelsen att många kunder generellt handlar i grupp och följer inte uppmaningen att handla ensam. Verksamhetsutövarna upplever svårigheter i att tillämpa och förstå föreskrifterna då de förändras ofta och de vet inte i vilken omfattning de exempelvis förväntas uppmana att människor ska handla ensamma”.

– Vi bedömer att det finns ett behov av tydligare information kring vilka specifika åtgärder de förväntas vidta samt tydligare information om covid-19-relaterad lagstiftning och även på andra språk än svenska, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

källa: Länsstyrelserna

Fakta:

“Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster”.

,