Örebros restauranger tappade 375 miljoner i fjol

Försäljningen på svenska krogar minskade kraftigt under 2020. Men restauranger i Örebro kommun har tappat mindre än de flesta, visar statistik från SCB.

Coronapandemin har inneburit ett tufft år för restaurangbranschen. I Örebro kommun uppgick restaurangernas totala försäljning förra året till ungefär 1,8 miljarder kronor. Det är en minskning med 375,8 miljoner kronor jämfört med 2019.

– I Örebro kommun har restaurangförsäljningen gått ner med 17 procent, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

Restaurangerna i Örebro kommun följer därmed trenden i riket, även om minskningen var mindre än rikssnittet.

Statistiken bygger på uppgifter från SCB:s regionala omsättningsstatistik. I den ingår inte hotellens restaurang- och alkoholförsäljning.

källa: SCB

,