40 miljoner till små och medelstora tillväxtföretag

Smart Tillväxt är ett projekt som stöttar små och medelstora företag inom ekonomi, ledarskap, försäljning och marknadsföring. Under de senaste två åren har över 2000 företag fått hjälp och nu tilldelas projektet ytterligare 40 miljoner kronor ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för att fortsätta under två år till.

Almi Företagspartner i Östergötland, Uppsala, Mälardalen och Södermanland driver gemensamt projektet Smart Tillväxt som riktar sig till tillväxtföretag i de fyra regionerna. Stödet handlar framför allt om hjälp med analyser, individuell rådgivning och rådgivning i grupp.

Företag som hittills deltagit i projektet har främst behövt hjälp med det strategiska arbetet och sett tillgången till extern kompetens som den största vinningen.

 – Vårt mål är att ge varje företag vad de behöver och vi kommer att fortsätta arbeta med externa aktörer och även i fortsättningen ta in den spetskompetens som krävs. Det förnyade stödet gör att vi kommer att kunna hjälpa många fler, säger Billy Bergåker, vd Almi Mälardalen.

källa/ foto: Almi Mälardalen