Så påverkas hembygdsföreningarna av pandemin

Örebro läns hembygdsföreningar drabbades hårt av coronapandemin under 2020. Jämfört med ett normalår genomfördes bara en tredjedel av evenemangen och besökarantalet var mindre än en femtedel av det föreningarna är vana vid. Det visar Sveriges hembygdsförbunds statistik för 2020.

– Coronapandemin har haft stor påverkan på föreningarnas verksamhet inte minst ekonomiskt. Vi uppskattar en total förlust på 2,7 miljoner kr för våra föreningar, säger Ingela Oxelgren, ordförande för Örebro läns hembygdsförbund.

Den totala förlusten för landets 2060 medlemsföreningar beräknas landa på runt 80 miljoner kronor för 2020. Ett hårt slag mot hembygdsrörelsens verksamhet enligt Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund. Han menar att det finns en stor potential i det lokala kulturarvet men att det behövs långsiktigt stöd från samhället.

– För att motverka pandemins negativa konsekvenser behöver vi se ett långsiktigt stöd. Hembygdsrörelsen gör ett viktigt arbete för kulturarvet och här finns en stor utvecklingspotential, inte minst för den inhemska turismen. Dessutom är det lokala föreningslivet otroligt viktigt för en hållbar demokratisk utveckling, säger Jan Nordwall.

arkivbild