Ett säkert vårtecken: Nu sopar kommunen bort sand och grus från våra gator

Örebro kommun har redan börjat arbetet med att ta bort sand och grus. Tidplan för när de sopar i olika områden kommer i slutet av vecka 12, meddelar kommunen.

– För att sandupptagningen ska fungera effektivt och för att vi ska kunna hålla den preliminära tidplanen är det viktigt att fastighetsägare och villaägare, i god tid innan vi planerar att komma till deras område, sopar ut sanden som ligger på trottoaren. Det är också viktigt att vara noga med att parkera rätt och tänka på att det kan förekomma tillfälliga parkeringsregler. De örebroare som har garage eller infart får gärna parkera där, säger Jonas Harrysson, gruppchef på Tekniska förvaltningen.

När tidplanen kommer så kan den komma att ändras om till exempel sopmaskiner går sönder och måste repareras eller om det regnar mycket, då blir det för blött för att sopa.

– För att få bort all sand och grus efter vintern behöver vi ofta sopa flera gånger. Det innebär att sopmaskinen kan åka i ett område tidigare än vad som står i tidplanen. Maskinen tar då upp den största mängden sand och grus och kommer sedan tillbaka och sopar klart. Alla gator besiktas löpande, så om någonting ändå missas kommer vi tillbaka och sopar upp det när tillfälle ges, säger Jonas Harrysson.

Mer information här:

https://www.orebro.se/sandupptagning