MP och Vänsterpartiet vill införa “Sluta skjut”-modellen i Örebro

Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger en gemensam motion till kommunfullmäktige om att införa modellen “Sluta skjut” i Örebro. Detta för att förebygga skjutningar och grovt våld i kommunen, menar oppositionsråden Katarina Folkeson (MP) och Martha Wicklund (V).

”Sluta skjut” är ett samarbete mellan Polisen, Kriminalvården, kommunen och engagerade medborgare för att minska skjutningar och andra grova våldsbrott. Efter den senaste dödsskjutningen i Markbacken har Polisen i media meddelat att de vill att Örebro ska ingå i satsningen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill nu att Örebro kommun tar initiativ i frågan och hörsammar det som Polisen själva har efterfrågat.

– Ingen vill att skjutningar ska förekomma, inte ens de som skjuter, säger oppositionsrådet Katarina Folkeson. För att få ett stopp på våldet krävs samarbete mellan alla delar av samhället, både när det gäller förebyggande arbete och ingripande insatser. Politiken i Örebro måste nu visa ledarskap för att göra det samarbetet möjligt.

Arbetsmetoden “Sluta skjut” kommer från USA och praktiseras sedan tre år tillbaka i Malmö, snart även i Göteborg. I arbetet finns bland annat riktade insatser för att avskräcka kriminella grupperingar från att trappa upp våldet samt för att stärka vägar ut ur kriminaliten.

– Resultaten i Malmö är över förväntan och därför skulle modellen kunna vara en viktig del i att få till en förändring även här i Örebro, menar oppositionsrådet Martha Wicklund (V). “Sluta skjut” kan skapa ett tydligare redskap för att utveckla samarbetet kring det grövsta våldet i Örebro, men alla parter måste vara med för att det ska bli verklighet. Polisen har nu sträckt ut en hand som kommunen borde ta.

,