Kraftig ökning av antalet smittade – nära 900 nya fall

Antalet nya fall av covid-19 har ökat stort i Örebro län den senaste tiden. Under vecka 11 noterades 897 fall, en ökning med 200 fall jämfört med veckan innan. Flest fall finns i gruppen 20-49 år, men även bland de yngre barnen, 6-12 år, finns en stor ökning, uppger Region Örebro län.

– En viktig orsak är att vi har en ny virusvariant att förhålla oss till. Vi ser att den brittiska varianten har en väldigt snabb utveckling. Det är den totalt dominerande varianten och studier visar på en ökad smittsamhet. Nya studier visar också att den här kräver sjukhusvård i ökad utsträckning jämfört med den variant vi haft tidigare under pandemin, säger smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen.

Det är nu av yttersta vikt att de allmänna råden följs för att minska smittspridningen.

– Det handlar återigen om att minska kontaktytorna så mycket som möjligt, att inte blanda grupper av människor som träffas och att i princip bara träffa de man bor med, säger Gunlög Rasmussen.