Så vill Vänsterpartiet använda Regionens överskott – ta från flygplatsen och ge till vårdpersonal

-Årets resultat 2020 efter balanskravsjusteringar uppgår till 462 miljoner kronor för region Örebro län. Det är ett bra resultat och pengarna borde användas där de behövs, i sjukvården för att kunna genomföra uppdraget i verksamheterna samt till satsningar på personalen” säger Jihad Menhem oppositionsråd för Vänsterpartiet i Region Örebro län. (V).

“Covid-19 pandemin har inneburit stora belastningar för region Örebro läns sjukvårdssystem. Särskilda avdelningar för patienter med covid-19 har fått öppnats upp parallellt med fler intensivvårdsplatser. Operationer och behandlingar har i spåret av pandemin fått ställas in och skjutas på framtiden. Personalen har pressats hårt för att klara belastningen men mycket övertid och nedkortade semestrar. En situation man hela tiden hoppats ska vara övergående men som nu fortsätter efter över ett år av ansträngningar i verksamheterna”, menar Vänsterpartiets representant.

-Denna vårdskuld kommer behöva hanteras av samma personal som nu arbetat och beordrats övertid och fått nedkortade semestrar under pandemin. Dessutom kämpar våra medarbetare med underskott och de stora nedskärningar som gör arbetsmiljön så pass dålig att många blir utbrända eller säger upp sig. Så här kan det inte fortsätta” , säger Jihad Menhem.

“Region Örebro län saknar idag en kartläggning och en åtgärdsplan för hantering av regionens vårdskuld. Därför tycker vi i Vänsterpartiet att regionen måste ta krafttag för att skapa utrymme och förutsättningar i vårt sjukvårdssystem för att kunna hantera vårdskulden. Samtidigt som vården är särskilt resurskrävande så bidrar regionen med pengar för att stötta verksamheter som driver på den negativa utvecklingen med klimatet”, skriver (V).

– Bidragen till flygplatsen är också en post vi kan hämta medel från. Istället för att i tider när vi har utmaningar med att klara klimatet så är det förödande att från regionen satsa pengar på verksamhet som driver på miljöförstöringen. Prioritera om de pengarna till vården och personalen istället, det är en bättre framtidssatsning, avslutar Jihad Menhem.

,