Kommunen och dess bolag har minskat utsläppen med 70 procent

Örebro kommunkoncern har minskat utsläppen av växthusgaser med 70 procent sedan år 2000, och utsläppen för Örebro som plats har minskat med 35 procent. Utvecklingen går åt rätt håll, med målet att vara en klimatneutral kommun år 2045.

– Att utsläppen har minskat visar att vi är på rätt väg. Mycket bra arbete görs redan, men faktum är att omställningstakten behöver öka, säger Jimmy Nordengren (C), ordförande i Örebro kommuns utskott för hållbar utveckling, och fortsätter:

– Genom det antagna programmet för hållbar utveckling och pågående arbete med en koldioxidbudget arbetar vi med målet att allt kommunalt arbete ska ske med fokus på en hållbar framtid. Vad gäller Örebro som plats behöver vi alla hjälpas åt; kommun, akademi, näringsliv, civilsamhället och alla medborgare, för att bidra i den hållbara omställningen.

källa/foto: Örebro kommun/ Öbo

,