Tuffa villkor för kulturarbetare – hälften har svårt med försörjningen under pandemin

Nästan hälften av länets professionella kulturskapare har sämre möjlighet att försörja sig under pandemin. Det visar en kartläggning som Region Örebro län har genomfört.
Kulturföretag som vanligtvis klarar sig utan offentligt stöd har drabbats hårt under pandemin. De långvariga restriktionerna har inneburit en mer eller mindre stängd arbetsmarknad. En ytterligare försvårande omständighet är att många redan före pandemin levde på den ekonomiska marginalen och att skyddsnätet för kulturskapare generellt sett är svagt.

I Region Örebro läns kartläggning, som innehåller svar från 126 professionella kulturaktörer i länet, framkommer att närmare hälften av aktörerna har sämre möjligheter att försörja sig under pandemin jämfört med tidigare.

– Bilden av att situationen är allvarlig för många bekräftas också i nationella undersökningar säger Lena Adem, kulturstrateg på Region Örebro län.
,