Åtta av tio i länet har tillgång till snabbt bredband

I oktober år 2020 hade ungefär åtta av tio invånare i Örebro län tillgång till snabbt bredband, det vill säga minst 100 Mbit i sekunden. Det är en ökning med drygt en procentenhet jämfört med samma tidpunkt 2019.
Det visar Post- och telestyrelsens, PTS, mobiltäcknings- och bredbandskartläggning som presenteras i dag. Ökningen till trots så når Region Örebro län, i likhet med Sveriges övriga regioner, inte upp till det nationella bredbandsmål som säger att 95 procent av svenskarna ska ha snabbt bredband.

– Även om vi tvingas konstatera att vi inte når upp till den nationella målsättningen ser jag positivt på framtiden. Kartläggningen visar att antalet hushåll och företag som finns nära snabbt bredband ökar och att vi i Örebro län har den fjärde högsta ökningstakten i landet. Det ger i sin tur goda förutsättningar för att få fler privatpersoner och företag att ansluta sig till bredandsnätet, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Bland länets kommuner har Örebro kommun kommit längst, där är 89,84 procent av hushållen är anslutna. Inkluderas hushåll som finns i närheten av redan anslutna hushåll har Örebro kommun den största täckningen med 96,61 procent.

källa: Region Örebro län
,