Här är fem kulturaktörer som får pengar av regionen

I syfte att stimulera och stödja utvecklingen av Örebro läns kulturliv delar Region Örebro läns kulturnämnd ut 290 000 kronor i utvecklingsmedel för år 2021.
– Kulturområdet är hårt drabbat av pandemin och jag tror pengarna vi delar ut i form av utvecklingsmedel är extra viktiga just i år. Förhoppningsvis kan de inom kort omsättas i kulturella aktiviteter till glädje för invånarna i hela länet, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Det var vid veckans sammanträde som kulturnämnden, med utgångspunkt i Region Örebro läns kulturplan, fattade beslut om vilka kulturaktörer som får del av årets utvecklingsmedel. Det handlar om fem aktörer som valts ut bland de tolv som ansökt.

– Mottagarna av årets utvecklingsmedel bidrar alla till att stärka länets kulturella infrastruktur med tonvikt på ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och unga i fokus, säger Torbjörn Ahlin.

Följande organisationer beviljas Utvecklingsmedel kultur för år 2021:
Laxå kommun – BAW från Lassåna till New Orleans, 75 000 kronor

Teater Martin Mutter – Cirkus Örebro, 90 000 kronor

Patientbiblioteket – Läkande ord, 20 000 kronor

Studiefrämjandet Örebro/Värmland – Projekt Hela Norra, 75 000 kronor

Spelrum Örebro – Spelrum 2.0, 30 000 kronor