Nära 10 000 doser vacciner kan ges den här veckan

Under vecka 13 vaccinerar Region Örebro län med 9 700 doser vaccin. Av dem kommer 7 500 att ges till dem som får första dosen. Att alla typer av vaccin nu kan ges till äldre gör att vaccinationstakten kan öka, uppger Region Örebro län.

– Att vi har så pass många doser till dem som ska få första sprutan med vaccin gör att vi kommer att kunna vaccinera en ganska stod del av dem över 75 år under veckan, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län.

Att Astra Zenecas vaccin åter rekommenderas för äldre gör också att vaccinationstakten kan öka i den gruppen.

– Region Örebro län börjar omgående vaccinera med de doser av Astra Zenecas vaccin som finns sparade i våra kylar. Vi delar Folkhälsomyndighetens bedömning av att vaccinet ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19. För äldre personer är risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 högre än risken att få en allvarlig biverkning av vaccinet, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län.

Under vecka 13 är tidsbokningen via e-tjänsten bara tillgängliga för dem som är över 75 år och äldre, övriga utpekade grupper ska boka via telefon. Detta för att undvika att personer som inte är i de prioriterade grupperna bokar tid.

De som kan boka tid för vaccination under vecka 13 är:
Du som är 75 år och äldre.
Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.
Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
Du som arbetar på särskilda boenden, i hemsjukvård eller i hemtjänst.