Vägarbete på Rudbecksgatan under våren – byter ledningar och förbereder för snabbussarna

Veckan efter påsk (vecka 14) börjar arbetet med att byta ut gamla VA-ledningar under Rudbecksgatan. Arbetet sker i tre etapper och beräknas bli färdigt i juni. Framkomligheten i området påverkas under arbetets gång. Arbetet med att byta ut VA-ledningar under Rudbecksgatan samordnas med ett gatuarbete längs Rudbecksgatan och Universitetsallén, då anpassning för nya snabbussar ska göras.

VA-arbetet sker på vardera sida av Rudbecksgatan, vid Hagmarksgatan, Tingslagsgatan och Drakenbergsgatan. Vid några tillfällen under arbetets gång behöver vi även arbeta i Rudbecksgatan. Arbete sker dels i egen regi samt dels i samarbete med NCC.

– Arbete kan ske samtidigt på alla tre etapperna då vi vill att arbetet ska flyta på och gå så fort som möjligt, säger Terése Nordström, projektör Projektenheten.

VA-arbetet sker i tre etapper

Etapp 1: Tingslagsgatan till Sockengatan
Vi börjar preliminärt vecka 14 med att byta ut gamla VA-ledningar från Tingslagsgatan, under Rudbecksgatan, till Sockengatan. Vi gräver schakt på vardera sida om Rudbecksgatan, på parkeringen vid Willys samt på Sockengatan och rörspräcker ledningarna som går under Rudbecksgatan. Under ungefär tre dagar så kommer även två körfält att stängas av på Rudbecksgatan under denna etapp, då vi behöver komma åt en brunn mitt i gatan. Vi lägger även rör längs med vägen på Sockengatan som kan påverka framkomligheten. Gående och cyklister kommer fram som vanligt. Arbetet med etapp 1 beräknas pågå i ungefär tre veckor.

Etapp 2: Hagmarksgatan
Under etapp 2 gräver vi på Hagmarksgatan, på vardera sida om Rudbecksgatan. Framkomligheten påverkas på Rudbecksgatan då ett körfält i körriktning mot stan stängs av. Hagmarksgatan kommer att vara helt avstängd från Rudbecksgatan till Tingslagsgatan på den östra sidan. Tingslagsgatan kommer att hållas öppen. Infarten från Rudbecksgatan till Hagmarksgatan (västerut) är öppen under denna etapp, men utfarten från Hagmarksgatan till Rudbecksgatan på den västra sidan är avstängd. Gående och cyklister kommer fram som vanligt på den västra sidan av Rudbecksgatan. Under denna etapp kommer det att ske nattarbete i Rudbecksgatan under 3–5 nätter. Arbetet med etapp 2 beräknas pågå i ungefär fyra veckor.

Etapp 3: Drakenbergsgatan till Kyrkvärdsgatan
Under denna etapp gräver vi på Drakenbergsgatan samt Kyrkvärdsvägen, på andra sidan Rudbecksgatan. Infarten till Tybble centrum är öppen under denna etapp men utfarten från Drakenbergsgatan till Rudbecksgatan är avstängd. In- och utfart till Tybblegatan från Drakenbergsgatan blir avstängd, trafiken leds istället om via Gustav Clasons gata. Kyrkvärdsvägen blir under denna etapp en återvändsgata. Framkomligheten på Rudbecksgatan påverkas inte under denna etapp. Gående och cyklister kommer fram som vanligt. Arbetet med etapp 3 beräknas pågå i ungefär två veckor.

Vi anpassar gatorna för nya snabbussar

Arbetet med att byta ut VA-ledningar under Rudbecksgatan samordnas med ett gatuarbete längs Rudbecksgatan och Universitetsallén, för att slippa gräva upp gatan på nytt om något år. Örebro kommun förbereder tillsammans med Region Örebro län ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem och vi behöver därför anpassa gatorna längs med sträckorna där bussarna ska gå. För att framkomligheten på Rudbecksgatan ska påverkas under så kort tid som möjligt, byter vi VA-ledningarna i så nära tid som möjligt till gatuombyggnationen.

källa/ foto: Örebro kommun