Öppnar ett nytt bad i Svartån – vid Karlslunds herrgård

Till sommaren öppnar ett nytt bad vid Karlslund. Badet kommer att vara vid Karlsnäs, strax söder om herrgården, och vid en plats där det tidigare har funnits ett tegelbruk som var i drift till 1897. Det nya badet beräknas kosta ungefär 350 000 kronor att anlägga, meddelar Örebro kommun.   

– Det har länge funnits behov av tätortsnära friluftsbad och vi såg förra året att det nya badet i Hästhagen var mycket populärt och ofta fullbelagt. Nu möjliggör vi ännu ett bad där det inom tre kilometer från badplatsen bor cirka 30 000 personer varav 20 procent är under 18 år och som alltså kan cykla eller gå till ytterligare en badplats under sommaren. Positivt är också att vi får ut ett stort värde till en relativt låg kostnad, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad

Vid badplatsen Karlslunds tegelbad kommer det att finnas en stor klippt gräsyta och en platsbyggd trappa i form av en solfjäder i en naturligt utformad slänt. Trappstegen utformas så att besökare kan sitta på dem. Det kommer att finnas grillplats med sittplatser och ytterligare bänkbord kommer att placeras ut.   

– Vi ser att allt fler människor nyttjar kommunens iordningsställda rastplatser, grillplatser och exempelvis friluftsbadet i Hästhagen. Därför är det glädjande att vi till en så låg kostnad kan tillskapa ytterligare en plats som kan nyttjas av kommuninvånarna, säger Linda Larsson, vice ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.  

Karlslundsområdet har flera besöksmål – exempelvis herrgården, Rosta gärde och Hästhagens område med aktiviteter. I den utvecklingsstrategi för Karlslund som har tagits fram konstateras behovet av flera mindre friluftsbad i Karlslund. Platsen för Karlslunds Tegelbad är naturligt lämpad för bad och har undersökts av dykare som kunnat konstatera att Svartån här sluttar i en mindre lutning än på andra platser och att botten naturligt består av grovkornig sand.  

 – Karlslunds tegelbad skapar ytterligare en målpunkt i området som är positivt för Karlslund och Hästhagen som helhet. Jag hoppas fler örebroare får upp ögonen för Karlslunds omgivningar och dess rika kulturhistoria och fina kulturmiljöer, säger David Gelinder (KD) presidieledamot i Samhällsbyggnadsnämnden. 

Bild från badet vid närliggande Hästhagen.

källa/arkivbild: Örebro kommun